24-та конференция на WAVE 2022: Специализираните услуги за жените като стълбове на мира по време на криза и след това

Представители на АЗНОП и Фондация БЦДИ взеха участие в 24-тата конференция на мрежата WAVE „Специализираните услуги за жени като стълбове на мира по време на криза и след това“, която се проведе на 10 – 11 октомври 2022 г. в Прага, Чехия.
20/10/22 16:07

Основен акцент бе поставен върху значението на специализираните услуги за жени и цялостния им принос към обществото чрез насочване в различни контексти и изграждане на устойчивост и капацитет по време на криза и след това. Разгледани бяха специализираните услуги за жени, като приюти за настаняване, центрове за консултация, телефонни линии за помощ и услуги за превенция и тяхното функциониране по време на пандемия, мирни времена и военни действия. Необходимо е гарантирането на услугите в извънредна ситуация и ефективната работа, насочена към превенция срещу насилието над жени и момичета.

Към новини