Предстоящо обучение за магистрати в София и Варна

Сдружение „Алианс за защита от насилие, основано на пола“ организира специализирано обучение за магистрати в гр. София и гр. Варна в рамките на проекта «Стоп на полово-базирано насилие срещу жени и деца в България – GBV OUT», финансиран от програма «Права, равенство и гражданство (2014-2020)» на Европейската комисия.
31/05/22 14:08

Обученията ще се проведат на 6-7 юни 2022 г. в гр. София и на 9-10 юни 2022 г. в гр. Варна.

Лектори ще бъдат български експерти с дългогодишна практика, работещи в сферата на превенция и защита от домашно насилие – адвокати, терапевти, експерти, както и лектори от Университета на Единбург и организацията „Помощ за шотландските жени“, Великобритания. Ще бъдат представени успешни практики за защита на децата – жертви на домашно насилие, за ефективното им участие в производства, в които се засягат техните права и интереси, както и добри практики от Шотландия в тази сфера.

В рамките на събитието наред с прегледа на законодателството и добрите практики ще се проведе и професионална дискусия за практическите предизвикателства в работата на съдилищата и прокуратурата, включително в светлината на подготвяните промени в Закона за защита от домашното насилие и Наказателния кодекс.

Проектът «Стоп на полово-базирано насилие срещу жени и деца в България – GBV OUT» се осъществява в партньорство между АЗНОП и Български хелзински комитет, който е водещия партньор.
Вече бяха проведени серия от специализирани обучения за полицаи, лектори бяха представители на Националната полиция на Кралство Нидерландия.

Към новини