Специализирано обучение за магистрати бе проведено в София и Варна

Сдружение „Алианс за защита от насилие основано на пола“ проведе успешно специализирано обучение за магистрати, посветено на проблемите на полово базираното насилие и по-ефективната защита на децата-жертви на домашно насилие и възможността за тяхното ефективно участие в производства, които засягат техните права.
27/06/22 13:45

Повече от 35 магистрати от Софийска районна прокуратура, Софийска градска прокуратура, Административен съд – София, Районен съд - Дупница, Районна прокуратура - Варна, Районен съд - Варна, Окръжен съд - Варна, Районен съд - Провадия, социални работници, психолози и адвокати в градовете София и Варна взеха участие в обучението, което се проведе в периода 06-10 юни 2022 г.

Лектори бяха доказани експерти в областта на превенцията и защита от насилие, основано на пола – Екатерина Велева и адвокат Мариана Евтимова – Фондация П.У.Л.С. , Диана Видева – Асоциация „Деметра“, Златка Мачева – Фондация „Център Отворена врата“, адвокат Елена Кръстева – АЗНОП, адвокат Даниела Горбунова – Фондация „БЦДИ“, Анна Николова – Фондация „SOS семейство в риск“, проф. К.Тиздал – Университета на Единбург, д-р Марша Скот, „Помощ за шотландските жени“ – Единбург.

Обсъдени бяха предизвикателствата и трудностите при защитата на жертвите от домашно насилие, зачитането на най-добрия интерес на детето, принципите наКонвенцията за правата на детето на ООН, Европейската конвенция за правата на човека. Представен бе шотландския опит – Законът за закрила на детето на Шотландия от 2020 г. – благосъстоянието на детето е от първостепенно значение при издаването на съдебна заповед и презумпцията за ненамеса.

Обученията откриха сериозен дискусионен форум сред магистратите и дадоха възможност да бъдат изказани различни професионални мнения както и да бъде обърнат поглед към подготвяните промени в Закона за защита от домашното насилие и Наказателния кодекс.

Обучаемите дадоха висока оценка на обучителната програма, лекторите и презентаторите, както и на използваните видео материали. Раздадени бяха екземпляри от „Наръчник за работа на съдии с жертви на домашно насилие и деца“ (ISBN – 978-619-92121-0-3).

Обучението бе компонент от европейския проект „Стоп на полово-базирано насилие срещу жени и деца в България – GBV OUT“, финансиран от програма „Права, равенство и гражданство (2014-2020)“ на Европейската комисия, който се осъществява в партньорство между Български хелзински комитет и Алианс за защито от насилие основано на пола.

Прикачени файлове:
Към новини