Уведомление за предоставяне на подкрепа в периода на обявеното извънредно положение в страната във връзка с разпространението на заразата с COVID-19

Организациите от Сдружение "Алианс за защита от насилие основано на пола" – най-голямото обединение на специализирани организации, които действат на национално ниво и оказват психологическа, юридическа и социална подкрепа на лица пострадали от домашно насилие и други форми на насилие основано на пола в София и още единадесет града в страната.
24/03/20 22:00

Организациите, членове на Алианса са мобилизирани и с готовност предоставят безплатни консултативни услуги по телефон и по електронна поща за нуждаещите се от помощ в периода на обявеното извънредно положение.

Апелираме към всички нуждаещи се да се обаждат на нашата национална денонощна специализирана телефонна линия за професионална подкрепа - 0800 11 977.

Имаме съзнанието и разбирането, че проблемите, предизвикани от кризата свързана с разпространението на заразата с COVID-19, наред със здравните рискове и последици от самото инфекциозно заболяване, са в състояние да породят сериозен риск от домашно насилие и други форми на насилие, включително от ескалиране на насилието. Първи жертви на насилие ще бъдат отново най-уязвимите лица и групи лица, особено жените и децата, както и възрастните лица и тези с увредено здраве.

Ето защо в София и в други градове - Перник, Варна, Бургас, Хасково, Димитровград, Русе, Търговище, Силистра, Ловеч, Дупница, Благоевград, са създадени специални кризисни екипи, които координират и съгласуват действията по предоставянето на подкрепа в периода на извънредното положение по този начин, който е в пълно съответствие с препоръките на държавните органи. Освен подкрепата и насочването чрез националната денонощна специализирана линия, подкрепата ще бъде предоставяна от наши специалисти от цялата страна – квалифицирани психолози, юристи, социални работници с богата практика и водещ опит в борбата срещу насилието.

Уведомяваме ви, че съгласно решение на съдийската колегия на ВСС, с което бяха определени мерки за превенция на COVID-19 за съдилищата на територията на Р България за периода от 16.03 до 13.04.2020 г., не се прекратява разглеждането на някои видове дела, включително:

- Дела за упражняване на родителски права само относно привременни мерки;

- Дела по Закона за защита от домашно насилие, само относно заповед за незабавна защита или изменение на същата, както и в случаите на отхвърляне на молбата за защита;

(Източник http://www.vss.justice.bg/page/view/104951)

За София молим да имате предвид следните контакти:

- За психологическо консултиране: 0878396499 – от 10 до 22 часа,

и на следните имейли:

zlatka_alliance@mail.bg – Златка Мачева – психолог

diana_alliance@mail.bg – Дияна Видева психолог

- За юридическо консултиране:

daniela_alliance@mail.bg – адв. Даниела Гобунова

elenak_alliance@mail.bg – адв. Елена Кръстева

albena_alliance@mail.bg – адв. Албена Койчева

При установяване на контакт с експертите, е възможно и консултиране по скайп или вайбър.

Колегите от отделните градове предоставят допълнително информация за техните кризисни екипи и контакти.

Тази нова организация на нашата дейност по отношение на консултативните услуги следва два основни и еднакво важни наши приоритети: да запазим здравето на нашите клиенти и на нашите експерти, както и да осигурим непрекъснатост на нашата подкрепа.

Кризисните центрове, управлявани от организациите от Алианса продължават да изпълняват функциите си на услуги на предна линия за кризисно настаняване на най-нуждаещите се жени и деца, при пълно спазване на изискванията на държавата във връзка с извънредната обстановка.

За другите програми и услуги на членовете на Алианса за защита от насилие основано на пола можете да се свързвате на същите посочени телефони и адреси.

Алиансът ще осигурява в София и по места за всички заинтересовани лица полезна информация за бързо променящата се ситуация, както и ще адаптира своевременно услугите за подкрепа съобразно промените.

Имайте предвид и нашата фейсбук страница https://www.facebook.com/%D0%90%D0%BB%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%81-%D0%B7%D0%B0-%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D0%B0-%D0%BE%D1%82-%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B5-%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE-%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B0-304407276275623/

Бъдете здрави и се пазете!

Ние разчитаме на мобилизацията и солидарността на всичките ни колеги в тази безпрецедентна криза.

Към новини