BFW - Български фонд за жените

Име: BFW - Български фонд за жените

Линк: http://www.bgfundforwomen.org/

Описание: BFW - Български фонд за жените

Местоположение и актуални контакти
София 1000, ул. Парчевич 37Б
Тел/факс /+359 2/ 9864710; 9815604

Български фонд за жените е единствената българска финансираща организация, която подкрепя местни неправителствени организации (НПО), работещи по правата на жените за постигане на реалната им равнопоставеност във всички сфери на обществения живот и за премахване на всяка форма на дискриминация.
Програми