59та сесия на Комисията по положението на жените към ООН, Ню Йорк, 9 – 20 март 2015 г.

На 9 март 2015 г. Генералният секретар на ООН г-н Бан Ки-муун откри 59та сесията на Комисията по положението на жените към ООН. По време на откриването Генералният секретар постави акцент върху основната тема, на която е посветена сесията - 20-та годишнина от Четвъртата световна конференция за жените (Пекин, 1995 г.) и напредъка по изпълнението на Декларацията от Пекин и Платформата за действие. Сесията има за цел да бъде направен преглед на постигнатото през изминалите 20 години след приемането на този първи документ, настояващ за постигане на реални права за жените в различни области. Очаква се сесията да приключи с приемането на Декларация, документ който в момента се съгласува между държавите и който да очертае бъдещите стъпки за постигане на равнопоставеност на половете и овластяване на жените след 2015 г.
16/03/15 12:58

Българската делегация тази години се състои от Светлана Ангелова, народен представител от ГЕРБ и зам.председател на Комисията по труда, социалната и демографската политика на 43то Народно събрание, Геновева Тишева, председател на Фондация „Български център за джендър изследвания” (БЦДИ) и кандидат на Република България за член на Комитета на ООН за премахване на дискриминацията по отношение на жените /CEDAW/, Илиана Стойчева, председател на Българската платформа към Европейското женско лоби и член на УС на Фондация „БЦДИ”, Дияна Видева, член на УС на Алианс за защита от насилие, основано на пола (АЗНОП) и Деана Димова, председател на Сдружение „Център Динамика” – член на АЗНОП.

Както всяка година 59та сесия на Комисията дава възможност да се организират и паралелни събития по различни теми, свързани с проблемите на жените, сред които са стереотипизиране на образа на жените в медиите и рекламите, насилието над жени и момичета в интернет пространството, домашно насилие и насилие над възрастни жени и др. През изминалата първа седмица бе поставен акцент върху темата за проституцията и трафика на жени и момичета с цел сексуална експлоатация. Проблематиката е особено актуална, а участието на народни представители, сенатори и министри от Великобритания, Швеция и Франция в дискусиите,организирани от неправителствени организации (Европейското женско лоби[1], Коалицията за криминализиране на купуване на сексуални услуги[2]), очерта още веднъж необходимостта от обединяване на усилията между институции и гражданско общество в борбата за премахване на „робството на съвременния свят”, както бе наречена проституцията от Министъра по въпросите на равнопоставеността на Швеция.

Темата за насилието над жени и момичета бе представена на 11 март 2015 г. Участници бяха изп. директор на ООН Жени (UNWOMEN), изп.директор на Фонда на ООН за населението, сенатор на парламента на Австралия, посланикът на добра воля на ООН Жени – индийския актьор и режисьор Фархан Акхтар и председателя на НПО за правата на жените. Акцент бе поставен върху необходимостта от по-голяма ангажираност от страна на мъжете в борбата срещу насилието над жени и момичета. Фархан Акхтар изпълни своя песен, създадена специално в подкрепа на жените и момичетата пострадали от насилие.

12 март 2015 г. ще бъде една от запомнящите се дати от настоящата 59та сесия. В зала 1 на ООН EqualityNow[3], мрежа, в която членуват над 35 000 организации от 160 държави обяви старта на кампания, посветена на премахването на закони, които дискриминират жените и срещу дискриминационните практики при приложението на законодателството. Статистиката сочи, че през 1995 г. 189 държави в света имат дискриминиращи законодателство, а днес, 20 години по-късно картината не се е променила. Кампанията бе подкрепена от две изумителни жени – Джейн Фонда и Сара Джонс. Съпричастността на двете актриси за постигане на равнопоставеност и в подкрепа на обявената кампания бе сигурен знак за необходимостта от обединените усилия на цял свят, на представителите от различни сфери, на всички поколения.


На 12 март 2015 г. в рамките на 59-та сесия на Комисията по положението на жените в престижната зала на Библиотеката на ООН се проведе и съвместно събитие на България, Италия и Чехия на тема „Продуктивност, благоденствие и политики в областта на равнопоставеността на половете” (Productivity, Well-being and Gender Policies). От българска страна в събитието участваха като панелисти: посланик Стефан Тафров, постоянен представител на България в ООН, народният представител г-жа Светлана Ангелова и г-жа Геновева Тишева, българският кандидат за Комитета CEDAW. В своето изказване посланик Стефан Тафров изтъкна значението на правата на жените като права на човека, като постави специален акцент върху икономическите аспекти на въпроса, отбелязвайки, че насърчаването на заетостта на жените води до икономически растеж. Посланик Тафров потвърди подкрепата на България за предложената Цел 5 относно равнопоставеността на половете и овластяването на жените в изработвания понастоящем Дневен ред за развитието след 2015 г., както и за цялостно интегриране на правата на жените в новата рамка за развитието.

Народният представител г-жа Светлана Ангелова представи постигнатия от България напредък в областта на равнопоставеността на половете и правата на жените през последните двадесет години след приемането на Декларацията от Пекин и Платформата за действие. Тя постави специален акцент върху предприеманите от държавата законодателни мерки за осигуряване на реален напредък на жените, което да им гарантира безпрепятствено упражняване на техните фундаментални права и свободи наравно с мъжете. Г-жа Ангелова представи предприетите от България мерки за осигуряване на възможности на жените за съвместяване на професионалния и семейния живот, вкл. чрез насърчаване на по-голяма ангажираност и участие на мъжете в отглеждането на децата.

Г-жа Геновева Тишева представи кампанията ManCare, открита в края ня2013 г., в която Български център за джендър изследвания е активен партньор и заедно с други НПО лансират тема „Да бъдеш Баща”. Кампанията е част от международна инициатива за по-тясно ангажиране на бащата в семейството и отглеждането на децата. Изработените в рамката на кампанията видеоклипове, радиоспотове и плакати със снимки на мъже с техните деца и послания относно истинския мъж, който отделя време за семейството и децата си бяха представени за първи път на такъв висок форум.

Събитието с участието на България премина при подчертан интерес и препълнена зала. Българските участници получиха множество поздравления за отбелязания значителен напредък по отношение на правата на жените в България, вкл. от италианските участници, които бяха впечатлени от българския опит. След събитието г-жа Светлана Ангелова даде интервю за телевизия “ERNO” – базирана в Сараево телевизионна мрежа за Югоизточна Европа.

След приключване на сесията на ООН българската делегация ще организира пресконференция за да представи приетия от страните-членки Документ за развитие след 2015 г.


Лице за контакт, след 22 март 2015 г. – Илиана Стойчева, тел. 02 9635357, e-mail: balabanova.sto@gmail.com


[1] www.womenlobby.org

[2] https://lobbycloud.eu/organisation/cap-internatio...

[3] http://www.equalitynow.org/Beijing20

Към новини