18-то заседание на страните-членки по Конвенцията за премахване на всички форми на дискриминация по отношение на жените /CEDAW/: Избор на 12 членове на Комитета за премахване на дискриминацията по отношение на жените

В началото на 2014 г. Република България издигна кандидат за член на Комитета за премахване на дискриминацията по отношение на жените към ООН. Кандидатурата на Геновева Тишева бе издигната от държавата, а нейната номинация, направена от страна на Министерство на външните работи, бе подкрепена и от други институции и от граждански организации и потвърдена от Националния координационен механизъм по правата на човека.
08/07/14 15:28
Прикачени файлове:
Към новини