#Чуйте и нашия глас срещу насилието – #MeToo – България 2018

Ние, организациите от Сдружение „Алианс за защита от насилие основано на пола” се присъединяваме към международните дни срещу насилието срещу жени /25 ноември – 10 декември 2018/ и към международните гласове и движения, като #MeToo
26/11/18 12:54

В навечерието на 70-годишнината от приемането на Всеобщата декларация за правата на човека напомняме, че Декларацията е издигнала в основна ценност Човека и основните права и свободи на гражданите, катодържавата следва, наред с други права:

- Да гарантира, че те са свободни и равни по достойнство и права, без всякаква дискриминация

- Да гарантира правото им на живот и лична сигурност

- Да осигурява правото на свобода от изтезания или от жестоко, нечовешко и унизително третиране

- Да осигурява свободата на изразяване, включително и правото на търсене и получаване на информация

-Да осигурява равно право на защита и ефективно възстановяване на правата на гражданите от компетентните национални юрисдикции в случай на нарушаването им.

Посланията на Декларацията днес звучат по-актуално от всякога, и особено в контекста на необходимостта от защита на жените и момичетата от насилие във всичките му форми, както в България, така и по света.

Една от всеки три жени по света става жертва на насилие, независимо от социален и икономически статус, расова и етническа принадлежност, възраст, здравословно или друго лично положение. За много от тях, моментът за #MeToo още не е дошъл, защото ако проговорят, това може да доведе до фатални последици за тях. А товакак да оживеят те и децата им за много от тях е много труден, сложен и продължителен процес.

Тази статистика и тези трудности на жените да излязат от ситуациите на насилие, като се опитат да спасят себе си и децата си е валидна и за България.

Мария е принудена да се крие вече втора година с детето си далеч от семейството си, поради страх от бившия си партньор, който е упражнявал жестоко насилие срещу нея и близките й.

След жесток побой Калина не може да отиде на лекар и да лекува травмите си, тъй като съпругът й не й позволява да излиза, за да не се оплаче и снабди с медицинско удостоверение.

Вера е жена с увредено здраве, системно бита и насилвана от партньор, който претендира, че се грижи за нея и от когото е зависима.

Лидия е пребита и изхвърлена от съпруга си след скандал от ревност поради разменени погледи между нея и непознат мъж.

Златина е непълнолетна и е омъжена при уреден брак, но бива върната обратно на родителите, отпада от училище и, като опозорена, е изхвърлена на улицата.

И още много други......

Вече все повече жени търсят защита по Закона за защита от домашното насилие и искат издаване на заповеди за защита на тях и децата им. За съжаление много от тях се колебаят и се страхуват положението да на се влоши, поради липса на гаранции за издаването най- често на заповед за незабавна защита и за изпълнението на заповедта. Често и независимо от оплакванията за неизпълнение, насилникът не бива задържан и опасността за тях ескалира.

В капана на насилието или на неизпълнението на законовите мерки са били много от жените, които от началото на 2017 година насам са загубили живота си от ръката на насилник, с когото са били в близки отношения. Те са вече повече от 45 жени, както и деца, като убийствата са били извършени хладнокръвно с хладно оръжие или с огнестрелно оръжие, притежавано незаконно или законно.

Това е недопустимо дори само за един такъв случай, а особено в контекста на претенциите на нашето общество за цивилизованост и принадлежност към най-висши човешки ценности.

И общото за всички случаи е, че все още на много места жените и момичетата в риск от насилие и пострадали от такова в различните му форми не могат да достигнат до специализирани услуги. Специализираните консултативни центрове на организациите членове на Алианса за защита от насилие основано на пола и на други предоставящи такива консултации не са признати изрично за вид социална услуга, а те са услугите на първа линия, които спомагат за превенция и спешна идентификация на необходимост от и вида защита. Не са изрично признати и подкрепени като услуги специализираните телефонни линии за пострадали от насилие, както и услугите предоставяни от мобилни екипи за достъп до по-отдалечени места. Не достигат населените места в страната, в които имакризисни центрове, както и местата в кризисните центрове управлявани от членове на Алианса и на други НПО за пострадали жени и техните деца. Често тези центрове са единственото място, където те могат да се скрият, за да се спасят и за да предприемат действия срещу насилниците.

През 2018 година като нови делегирани социални услуги управлявани от организации от Алианса заработиха Кризисният център за жени и деца пострадали от насилие в Димитровград, както и специализираният Център за социална рехабилитация и интеграция в Търговище. Организациите от Алианса успяха, въпреки трудностите, да предоставят услуги и рехабилитация на над 1500 жени и техните деца.

След средата на годината заработи безплатната денонощна телефонна линия номер 080011977 за професионална подкрепа на жертви на домашно насилие от цялата страна, управлявана от Алианса и подкрепена от AVON – България /„Ейвън козметикс-България”/, като вече повече от 100 лица са потърсили и са били насочени към специализирани услуги чрез нея.

В противовес на това, през 2018 затвори врати Център „Отворена врата” в Плевен, който в продължение на повече от 18 години единствен за региона на Северозападна България предоставяше пълен набор от социални услуги за пострадалите жени и деца от домашно насилие и други форми на насилие. Лицата в риск от насилие в този регион няма къде да се обръщат за специализирана подкрепа, тъй като Сдружение „Център Отворена врата” не може вече да предоставя доскоро делегираните на НПО-то от държавата услуги консултативен център, телефонна линия, кризисен център, услуги от мобилни екипи. 15-годишната дейност на създадения от организацията Кризисен център беше преустановена. Парадоксално, но факт - отворените врати на неправителствената организация бяха затворени от общината в Плевен, което остави гражданите от целия регион без адекватни социални услуги за защита на техните основни права.

Все още не е приета и всеобхватна засилена наказателно-правна защита от насилие в най-тежките му проявни форми. В повечето от случаите жените трябва сами да задействат наказателното преследване, както и да се защитават по време на процеса. Всичко това също разколебава жените да търсят защита, принуждава ги да търпят тежко насилие, като може да се стигне и до фатален край.

В края на октомври 2018 година в 44то Народно събрание бе внесен законопроект за изменение и допълнение на Наказателния кодекс, който може да бъде едно добро начало за решаване на най-важните проблеми в областта на наказателното преследване на престъпленията свързани с домашно насилие. Сдружение „Алианс за защита от насилие основано на пола” подкрепя изцяло предложеното в законопроекта и се надява на скорошното му приемане.

Налице е все още висока търпимост към насилието, дискриминацията и езика на омразата, включително към жените в България.

Невинаги има адекватна реакция и заклеймяване на тези прояви от по-високо държавно ниво и от институциите призвани да бранят засегнатите права. Такива прояви се допускат и когато са извършени от лица облечени във власт и влияние, като често са оставени без всякаква санкция или осъждане.

За да чуем гласа нажените и момичетата, които сав риск от насилие, ние призоваваме:

Да се осигури надеждна и достъпна подкрепа със специализирани услуги за различните форми на насилие, да се гарантира разкриването на нови такива и да не се допуска закриването на работещи услуги за пострадалите лица

Да се приемат възможно най-скоро внесените промени в Наказателния кодекс

Да се гарантира изпълнението на Закона за защита от домашното насилие при спазване приоритетно защитата на сигурността на пострадалите и на децата

Да се осигури и засили контролът на лицензирането и употребата на оръжия

Да се гарантира по-ефективна защита, включително и чрез средствата на наказателното право, срещу проявите на проповядване и подбуждане на дискриминация и омраза на основание на пол

В дейностите по превенция и защита на жените от насилие Алиансът за защита от насилие основано на пола ще разчита на сътрудничеството с други неправителствени организации, с държавните институции, местната власт, бизнеса и медиите.

Алиансът ще спомага да бъде чут гласа на жените в кампанията

# Чуйте и нашия глас срещу насилието- #MeToo- България2018

чрез специализираната денонощна гореща телефонна линия 080011977

и партньорството си с „Ейвън козметикс България“. Алиансът и компанията получиха наградата на Български дарителски форум за 2018 година за най-големи корпоративни клиенти в категорията „Най-сполучливо партньорство” за създаване на горещата телефонна линия.

За контакти:

Сдружение „Алианс за защита от насилие основано на пола”
Варна – ул. Синчец № 21, тел. 052 609677, 0888436754
София – бул. В. Левски № 33, тел. 9635357, 0898667620
e-mail: bulgarian_alliance@mail.bg, office@bgrf.org

и чрез организациите от Алианса

София,
23.11.2018 г.

Към новини