Събитията, организирани от организациите членове на Алианс за защита от насилие, основано на пола по време на кампанията „16ДНИ СРЕЩУ НАСИЛИЕТО ПО ОТНОШЕНИЕ НАЖЕНИТЕ”

28/11/14 12:36

Женско сдружение ”Екатерина Каравелова” – Силистра

1.12.14 – в ПГМТ "ВЛАДИМИР КОМАРОВ" темата в часа на класния ръководител ще бъде "НЕ НА НАСИЛИЕТО"

03.12.14 – от 17.30 ч. В ЗАЛАТА НА ОБЩИНА СИЛИСТРА - "ЗАЕДНО СМЕ ПО-ДОБРИ" –

ОРГАНИЗИРАНО ОТ ЕКСПЕРТЕН РЕГИОНАЛЕН СЪВЕТ ЗА ПРЕВЕНЦИЯ И БОРБА СРЕЩУ ДОМАШНОТО НАСИЛИЕ, ЦЕНТЪР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОДКРЕПА КЪМ ЖС "В.КАРАВЕЛОВА" И ОБЩИНА СИЛИСТРА

05.12.14 - ОБУЧИТЕЛЕН СЕМИНАР С ПЕДАГОГИЧЕСКИ СЪВЕТНИЦИ ОТ УЧИЛИЩАТА НА ОБЩИНА СИЛИСТРА "ТРАФИК, НАСИЛИЕ, ОСНОВАНО НА ПОЛА"

08.12.14 - ОФИС НА ЖС "Е.КАРАВЕЛОВА", СИЛИСТРА, БУЛ. "ВАПЦАРОВ" 51, ЕТ.2 - ДЕН НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ - "ДА НА РАТИФИКАЦИЯТА НА КОНВЕНЦИЯТА ОТ ИСТАНБУЛ"


Сдружение “Център Отворена врата" – Плевен

25.11.2014 – от 13.30 шествие, организирано от Асоциацията на студентите по медицина в МУ-Плевен и Центъра за психологическо, социално и юридическо консултиране на жени, жертви на домашно насилие "Отворена врата" – Плевен. Шествието тръгва от сградата на Община Плевен.

http://dariknews.bg/view_article.php?article_id=1362282


Фондация ”SOS – семейства в риск” – Варна 

0 4.11.2014- организирано посещение на театрална постановка от жени, настанени в Кризисен център-Варна по инициатива и с финансовата подкрепа на на Зонта клуб -Варна
10.12.2014 - Пресконференция


Фондация „Българскицентър за джендъризследвания” /БЦДИ/- клон Хасково и
Фондация "Х&Д Джендърперспективи" – Димитровград

от 25.11.2014г. до 10.12.2014г. - обявяваме дни на ''отворените врати'' – всеки един гражданин може да посети центъра и да получи информация за домашното насилие . Желаещите могат да бъдат запознати с проблема и начините за справяне с него в гр.Хасково от понеделник до петък и в гр.Димитровград в дните25.11.14г., 27.11.14г., 02.12.14г., 04.12.14г., 09.12.14г.

24.11.2014 – Посещение на 8 митекласове в часа на класнияръководител в училище “Никола Вапцаров“ в град Хасково, беседа с учениците на тема домашно насилие

25.11.2014 – Посещение на Защитено жилище за младежи напускащи специализираните институции в гр. Хасково, беседване с младите хора, информиране за проблема домашно насилие

Участие на представител на Фондация „Българскицентър за джендъризследвания” /БЦДИ/- клон Хасково на 27-28 ноември в гр.Свиленград в обучение на социални работници в дирекциите Социално подпомагане с организатор Върховен Комисариат за бежанците към ООН на тема - Сексуално насилие основано на пола

Участие в гражданска инициатива за събирането на 1 милион подписа за ратифицирането на Истанбулската конвенция

01.12.2014г. - на площада на центъра на града ще се събират подписи от екипа на организацията за ратифициране на Истанбулската конвенция и ще се раздават рекламни материали

Интервю с представител на Фондация „Българскицентър за джендъризследвания” в студиото на „Дарик” радио на тема активизъм срещу насилието над жени , което ще се проведе на 01.12.2014г. от 16:00 часа.

Фондация „П.У.Л.С.” - Перник

19.11.2014 г. - ден на отворени врати и посещение от училищата в офиса на„П.У.Л.С”

25.11.2014 г. - старт на кампанията с Международна конференция за борба с трафика на хора - „Силата на знанието – основен път за живот без насилие”

01.12.2014 г. - Анти СПИН кампания - през целия ден ще бъдат организирани събития в града с партньорската мрежа на местно ниво – БМЧК, РЗИ, ПИЦ, КАПКИС

05.11.2014 г. - кампания по разпространение на информационни материали за Истанбулската конвенция.

10.12.2014 г. - Закриване на кампанията

През цялото време на кампанията екипът ни ще се включи в подписката за ратифициране на ИСТАНБУЛСКАТА КОНВЕНЦИЯ.

Към новини