Становище на БЦДИ по проект за обществено обсъждане на Закон за равнопоставеност на жените и мъжете

В качеството си на неправителствена организация, активно работеща за равнопоставеността на жените и мъжете, повече от 15 години, Фондация „БЦДИ” подчертава необходимостта от приемането на Закон за равнопоставеност на жените и мъжете.
23/06/15 13:01

В контекста на успешното си партньорство с държавните институции, ангажирани с темата, БЦДИ подготви становище по предложения за разглеждане проект на Закон за равнопоставеност на жените и мъжете.

Публикувайки нашето становище ние не само изразяваме подкрепа и готовност за съдействие с цел усъвършенстване на представения за обществено обсъждане проект, но и се надяваме да предизвикаме активното сътрудничество между гражданските организации и държавните органи с цел постигане на реална равнопоставеност и приеманена ефективно законодателство.

Становището на БЦДИ може да намерите като прикачен файл.

Прикачени файлове:
Към новини