Становище и предложения на сдружение АЗНОП по Законопроект за равнопоставеност на жените и мъжете

Сдружение „Алианс за защито от насилие, основано на пола” (АЗНОП) и неговите членове участват активно през последните 4 години в мониторинга, застъпничеството и изготвянето на законодателство за равнопоставеност на жените и мъжете, като условие за постигане на реална равнопоставеност на двата пола и за елиминаране на насилието срещу жените и домашното насилие.
03/02/16 13:27

В рамките на участието си в работната група по изработване на Законопроект за равнопоставеност на жените и мъжете и след това, включително пред Омбудсмана на РБългария през м. януари 2016 г., Алиансът активно изразява своето становище за необходимостта от един реално действащ закон в тази сфера.

В тази връзка АЗНОП беше поканен да представи становище по внесения в 43-то Народно събрание Законопроект за равнопоставеност на жените и мъжете пред Комисията по труда и социалната политика.

Представеното становище и предложения на Алианса, съвместно с партньорската организация Фондация „Джендър проект в България” можете да видите в прикачения файл

Прикачени файлове:
Към новини