Специализирано обучение за магистрати в Букурещ

В периода 10-12 май 2017 г. в гр. Букурещ се проведе специализарано обучение на адвокати, съдии и прокурори от България и Румъния в рамкита на проект “Strengthening lawyers’ legal knowledge and cooperation with prosecutors and judges, to protect victims of human trafficking rights in the judicial proceedings”, (JUST/2015/JTRA/AG/EJTR/8686).
22/05/17 12:01

Координатор на проекта за България е Фондация „Български център за джендър изследвания” в партньорство с Асоциация Pro Refugio- Букурещ, Румъния, Scandinavian Human Rights Lawyers, KOK-Германия (German nationwide activist coordination group combating trafficking in human beings) иECPAT Германия.

Събитието бе проведено със съдействието на Националната комисия за борба с трафика на хора и участието на Алианс за защита от насилие, основано на пола. Лектори от Българска страна бяха адвокат Даниела Горбунова и прокурор Владимир Николов (Районна прокуратура - Плевен).

Към новини