ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ - ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА И УСПЕХИ В ЗАЩИТАТА НА ПРАВАТА НА ЖЕНИТЕ И МОМИЧЕТАТА ОТ НАСИЛИЕ

09/12/14 12:50

Покана до медиите

Пресконференция

дата:10 декември /сряда/ 2014 г. от 11:00 часа

място: Пресклуб на БТА, бул. "Цариградско шосе" 49, София 1124

ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА И УСПЕХИ В ЗАЩИТАТА НА ПРАВАТА НА ЖЕНИТЕ И МОМИЧЕТАТА ОТ НАСИЛИЕ

Имам удоволствието да Ви поканя на пресконференция на Фондация „Български център за джендър изследвания” (БЦДИ) и Сдружение „Алианс за защита от насилие, основано на пола” (АЗНОП).

По време на пресконференцията ще бъдат представени основните искания на организациите за промени в законодателството и политиките за защита на правата на жените и момичетата от насилие. Част от тези искания са свързани с належащи промени в Наказателния кодекс, промени в Закона за защита от домашното насилие, изготвяне и гласуване на Закон за равнопоставеност на женитеи мъжете и др. Основа и стимул за всички тези промени би било ратифициране от Република България на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие, така наречената Истанбулска конвенция.Организациите от Алианса за защита от насилие, основано на пола и Фондация „Български център за джендър изследвания” се обявяват за незабавно подписване и ратификация на Конвенцията от страна на РБългария..

Ще бъдат представени и успешни практики за работа с институциите по тези проблеми. Благодарение на съвместната работа на институциите и неправителствените организации на 12 ноември 2014 г. с решение на Министерски съвет бе одобрено изплащането на обезщетения на лица, подали индивидуални жалби за нарушени човешки права във връзка с неизпълнение от страна на България на разпоредбите на международни конвенции на ООН.

Участници в пресконференцията:

Димитър Филипов – Директор Дирекция „Права на човека„ към Министерство на външните работи
Геновева Тишева – Управител на Фондация „Български център за джендър изследвания”
Диана Видева – член на Управителния съвет на Сдружение „Алианс за защита от насилие, основано на пола”Сашка Пелова – майка на едно от пострадалите момичета, които ще получат обезщетение от държавата

Разчитаме на Вашия интерес.

Лице за контакти:

Владислав Симеонов – отговорник връзки с обществеността към Фондация „БЦДИ”

Телефон: (02) 963 53 57; Мобилен: 0879 13 30 32;

E-mail: office@bgrf.org, vladislav_es@hotmail.com

Към новини