Полша ратифицира Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жените и домашното насилие /Истанбулска конвенция/

18 държави са ратифицирали Истанбулската конвенция
29/04/15 15:43

На 27 април 2015 г., само 10 дни след Финландия, Полша ратифицира Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жените и домашното насилие /Истанбулска конвенция/. Така, депозирайки ратификационния инструмент, Полша стана 18тата държава, присъединила се към Конвенцията. В списъка на държавите ратифицирали Истанбулската конвенция са Албания, Андора, Австрия, Босна и Херцеговина, Дания, Испания, Италия, Малта, Монако, Полша, Португалия, Словения, Сърбия, Турция, Финландия, Франция, Швеция.

Държавите подписали Истанбулската конвенция са общо 19 на брой. За съжаление, България дори не е сред тях. А темата за присъединяването на страната ни към Конвенцията е тема с приоритет единствено за жертвите и организациите, предоставящи помощ на преживелите насилие. Неглижирането на тази Конвенция от страна на правителството поставя въпроса за това доколко насилието над жените и домашното насилие е приемливо за българските политици.

Повече информация за Конвенцията на Съвета на Европа, акценти и материали от различни събития, посветени на нейната ратификация можете да намерите на: http://www.coe.int/t/dghl/standardsetting/convention-violence/

Към новини