ПОКАНА ДО МЕДИИТЕ - ПРЕСKОНФЕРЕНЦИЯ - 30.08.2017 г.

Сдружение „Алианс за защита от насилие основано на пола”, обединяващо 11 организации от цялата страна и Фондация „Български център за джендър изследвания”, със съдействието на Българската телеграфна агенция организират на 30 август 2017 г. от 13,00 до 14,30 часа в сградата на БТА пресконференция на тема „НЕ на насилието срещу Жените и бездействието на институциите! ДА на незабавната ратификация на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба срещу насилието срещу жените и домашното насилие – Истанбулската конвенция!”
28/08/17 15:14

Във връзка с поредния трагичен случай на предизвестено предумишлено убийство на жена от нейния съпруг в София на 18 август и по повод на други подобни убийства станали само през последната седмица и преди това, организациите от Алианса за защита от насилие основано на пола:

- ще анализират системни проблеми при прилагане на законодателството, които водят до подобни летални случаи на домашно насилие

- ще представят конкретни искания и стъпки за спешни законодателни промени за гарантиране на живота и сигурността на пострадалите от насилие и за предотвратяване на насилието

- ще представят предимствата на спешното ратифициране на Истанбулската конвенция

- ще обявят действия на национален протест на Алианса до предприемане от страна на държавата на исканите приоритетни промени.

В пресконференцията ще вземат участие:

- Анна НиколоваЗаместник-председател на Алианса и управител на Фондация „SOS – Семейства в риск”- Варна

- Геновева Тишева – Председател на Алианса и управител на Фондация „Български център за джендър изследвания”/БЦДИ/

- адв. Даниела Горбунова и адв. Албена Койчева, САК, БЦДИ

- други представители и членове на Алианса

Пресконференцията ще бъде с фасилитатор Владислав Симеонов- експерт „Връзки с обществеността” от Алианса и БЦДИ

За връзка с нас:

Сдружение Алианс за защита от насилие основано на пола

02/ 9635357, 0898667620- Геновева Тишева, Председател на Сдружение АЗНОП

052 609677, 0888436754 - Анна Николова, Заместник - председателна АЗНОП

e-mail:bulgarian_alliance@mail.bg , office@bgrf.org

Към новини