На 12 март 2018 г. в Ню Йорк ще се проведе събитие под надслов „ЖЕНИТЕ В ДИГИТАЛНИЯ СВЯТ” в рамките на 62-рата сесия на Комисията за статута на жените (CSW) към ООН

Събитието се провежда под патронажа на и в рамките на 62-рата сесия на Комисията за статута на жените (CSW) към ООН и във връзка с процеса на надграждане на Декларацията за равнопоставеността между мъжете и жените, подготвена от Естонското, Българското и Австрийското председателства на Съвета на ЕС.
08/03/18 14:33

Фондация „Български център за джендър изследвания” участва в събитието в рамките на 62-рата сесия наКомисията за статута на жените към ООН. Панелисти на събитието са:

г-н Индрек Саар, Министър на културата на Естония,

г-жа Зорница Русинова, Зам. Министър на труда и социалната политика, България

г-жа Инес Стилинг, Зам. Министър на Министерството на жените и равнопоставеността, Австрия

г-н Кристиян Веске, Европейски институт за равнопоставеност на половете,

г-жа Геновева Тишева, Директор на Фондация „Български център за джендър изследвания”

На събитието ще бъдат представени добри практики за оправомощаване на жените за заемане на работни места в сектора на ИКТ, включително на лидерски позиции като създатели на цифрова политика; и ще се осигури платформа за обсъждане как развитието на сектора на ИКТ може да допринесе за постигането на равенство между половете и овластяването на всички жени и момичета.

Дигиталният сектор се развива с безпрецедентна скорост и оказва влияние върху социално-икономическите системи и пазарите на труда. Създават се нови възможности за работа и се генерира търсене на нови умения и специфични квалификации на работната сила. Дигиталният трудов свят е силно разнообразен и динамичен, отбелязвайки бърз растеж, като в същото време претърпява големи промени по отношение на професионалните профили.
Дигитализирането променя света на труда, засягащ не само структурата на работните места, но и начина на работа, както и обществото като цяло. Въпреки това публичният и политическият дискурс едва ли се фокусира върху половата перспектива на цифровизацията. Поради това е важно да се хвърли светлина върху различните ефекти, които дигитализацията може да има върху жените/момичетата и мъжете/момчетата, кариерата им и икономическата им независимост.

Многобройни причини за това са ниската ангажираност на жените в дигиталния сектор, включително стереотипите по полов признак, разделението на половете в цифровите умения и образованието, доминирането на мъжетев организационната култура и пазара на труда в ИКТ сектора възпрепятстват баланса между професионалния и личния живот. В този контекст на нарастващото участие на жените в преобладаващо мъжкия сектор като дигиталната индустрияе показателно за социален напредък по отношение на равенството между половете и преодоляване на стереотипите, свързани с пола.

Пълната програма на събитието може да видите в прикачения файл.

Към новини