Магистрати от Монтана участват в обучение по проблемите, свързани с домашното насилие

На 25.09.2015г., в Съдебната палата в гр. Монтана се проведе семинар на тема „Представяне на програма за специализация по домашно насилие и насилие, основано на пола за магистрати“. Обучението е част от реализацията на проект „Нови партньорства за сигурност и по-добро правосъдие за пострадалите от домашно насилие в градовете Бургас, Търговище, Ловеч, Монтана, Гоце Делчев”, реализиран от Сдруженията „Алианс за защита от насилие, основано на пола“ и „Асоциация Деметра“ - Бургас.
05/10/15 16:18

Проектът е финансиран от Министерство на правосъдието на Р България, по реда на чл. 6, ал. 7 от Закона за защита от домашното насилие и е с продължителност 18 месеца.

В обучението участваха магистрати от Районен съд Монтана и Районна прокуратура Монтана. Участниците бяха запознати с правните аспекти от международното и националното законодателство, както и с психологични такива. Представени бяха добри практики на междуинституционално взаимодействие в отговор на проблема домашно насилие и насилие, основано на пола. По време на срещата се представи и специализираната програма за извършители на насилие, която се предлага в „Център за превенция на насилието и престъпността”, гр.Бургас. Проведена бе и дискусия свързана с проблеми в практиката по прилагането на международното и националното законодателство.
Предстои магистратите да бъдат включени в програма за специализация по насилие, основано на пола. Основната цел на програмата е да подпомогне подготовката на специалистите – юристи, включително и магистрати, за по-ефективна защита на лица, жертви на домашно насилие и други форми на насилие, основано на пола.
Така ще се повишат уменията на магистратите в тези градове за работа по приложението на Закона за защита от домашното насилие, ще се подобри и хармонизира съдебната практика, включително с международните стандарти.

Към новини