Магистрати от градовете Бургас, Гоце Делчев и Монтана участваха в обучение по проблемите, свързани с домашното насилие

Повече от 50 адвокати, прокурори и съдии са се включили до момента в обучителния семинар на тема „Представяне на програма за специализация по домашно насилие и насилие, основано на пола за магистрати“. Обучението е ключова част от проекта „Нови партньорства за сигурност и по-добро правосъдие за пострадалите от домашно насилие в градовете Бургас, Търговище, Ловеч, Монтана, Гоце Делчев”, реализиран от Сдруженията „Алианс за защита от насилие, основано на пола“ и „Асоциация Деметра“ - Бургас.
08/10/15 09:52

Проектът е финансиран от Министерство на правосъдието на Р България, по реда на чл. 6, ал. 7 от Закона за защита от домашното насилие и е с продължителност 18 месеца.

Участниците в обучителния семинар се запознават с правните аспекти от международното и националното законодателства, като разглеждат и психологичните аспекти на темата в законодателен контекст. Представят се добри практики на междуинституционално взаимодействие в отговор на проблема домашно насилие и насилие, основано на пола. По време на срещите се представя и специализираната програма за извършители на насилие, която се предлага в „Център за превенция на насилието и престъпността”, гр.Бургас. Всеки от семинарите завършва с дискусия, свързана с конкретни проблеми в практиката.

Предстои семинари да бъдат проведени и в градовете Търговище и Ловеч.
Във финалната фаза на проекта предстои част от магистратите, преминали обучителния семинар да бъдат включени в Програма за специализация по насилие, основано на пола. Основната цел на програмата е да подпомогне подготовката на специалистите – юристи, включително и магистрати, за по-ефективна защита на лица, жертви на домашно насилие и други форми на насилие, основано на пола.
Така ще се повишат уменията им за работа по приложението на Закона за защита от домашното насилие, ще се подобри и хармонизира съдебната практика, включително съгласно международните стандарти.

Към новини