Истанбулската конвенция влиза в сила без участието на България

Сдружение “Алианс за защита от насилие основано на пола” би искал да информира българската общественост, българските неправителствени организации, българските институции и медиите за това, че на 1-ви август 2014 година влиза в сила Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и защита срещу насилието срещу жени и домашното насилие, т. нар. Истанбулска конвенция.
01/08/14 12:21

Конвенцията задължава държавите страни по нея да предприемат всеобхватни мерки за защита срещу всички форми на насилие основано на пола, като изнасилване и сексуално насилие, домашно насилие, сексуален тормоз, преследване, насилствени бракове, генитално осакатяване.

Към момента Конвенцията е ратифицирана от 14 държави - Турция, Албания, Андора, Австрия, Босна и Херцеговина, Дания, Франция, Италия, Малта, Черна гора, Португалия, Сърбия, Испания, Швеция.

Сдружение “Алианс за защита от насилие основано на пола” наред с Българската платформа на Европейското женско лоби и други партньори водиха активна кампания за ратифициране на Истанбулската конвенция през изминалата една година, като част и от големи европейски кампании в тази насока.

Получихме подкрепа от много организации, от институции и много граждани, но не достигна политическа воля на тези институции, от които зависида инициират процеса на подписване и ратифициране.

И така, Истанбулската конвенция влиза в сила без участието на България. Българското правителство е вече в малцинство по показател подписване на Конвенцията - България е една от малкото държави, които дори и политически не са се ангажирали.

На фона на ширещото се насилие в страната, с което ежедневно сме ангажирани, ние представителите на неправителствените организации считаме, че изолирането ни от жизненоважните европейски стандарти е недопустимо. То е дори цинично в контекста на съдбата на всяка една жена, на всяко едно момиче, чийто живот ебелязан от насилие.

Кампанията ни за ратификация на Конвенцията до края на 2014 година продължава с нови идеи и прояви в цялата страна. Надяваме се на сътрудничеството на всички партньори и единомишленици.

Към новини