Държавата ще плати обезщетения за нарушени човешки права

За първи път са определени обезщетения, дължими от страна на българското правителство, по решения на органите на ООН.
14/11/14 14:19

Фондация “Български център за джендър изследвания” с удовлетворение съобщава, че с решение на Министерски съвет от 12 ноември 2014 година е одобрено изплащането на обезщетения на лица, подали индивидуални жалби за нарушени човешки права във връзка с неизпълнение от страна на България на разпоредбите на международни конвенции на ООН.

Три от случаите, по които са одобрени обезщетения, са за признати нарушения на права по Конвенцията за премахване на всички форми на дискриминация по отношение на жените /CEDAW/, а един оттях е за нарушение на Конвенцията против изтезанията и други форми на жестоко, нечовешко и унизително отношение или наказание. Общият размер на обезщетенията е в размер на 27 000 лева.

Решението на Министерски съвет касае три случая, решени със становища на Комитета CEDAWпо делата V.P. P. v. Bulgaria,Jallow v. Bulgaria, V.K. v. Bulgaria, при които пострадалите жени и момичета бяха първоначално консултирани, насочени към юристи и подкрепени от Фондация “Български център за джендър изследвания“.

Това са първите случаи на определяне на еднократни обезщетения от българското правителство по уважени жалби от органите по конвенциите на ООН. Ние се радваме, че този прецедент стана факт благодарение на последователността на жените, чиито права бяха признати от международните органи и на техните адвокати и застъпници, както и на упоритата работа и на Фондация „БЦДИ”. Фондацията подкрепи жените и момичетата по първите две дела и в целия процес на преговорите с българското правителство за постигане на обезщетение, съгласно дадените от Комитета препоръки.

Достигането до това решение е и благодарение на усилията на Министерство на външните работи, както и на професионализма и компетентността на представителите на Дирекция „Права на човека” към това министерство.

Благодарни сме и за подкрепата на организациите от Сдружение „Алианс за защита от насилие основано на пола”, които подкрепиха целия процес на преговорите, както и оказваха конкретна помощ на някои от пострадалите жени и момичета.

"С този акт правителството показва, че приоритет в неговата политика е да продължи напредъка на България в областта на защитата и реализацията на правата на човека", пише в съобщението на правителствения пресцентър. В информацията на кабинета се казва още, че решението е стъпка към изграждането на нормативна уредба, в която ще бъдат включени препоръките на различните комитети по конвенциите на ООН за изплащане на справедливо финансово обезщетение.

Според нас, този прецедент идва да допълни по-конкретно и усилията на българската държава за по-ефективно изпълнение на Конвенцията CEDAW и на приетия през 2013 година План за изпълнение на Препоръките на Комитета за премахване на дискриминацията по отношение на жените. Това е един процес, в който неправителствените организации, работещи в областта на равнопоставеността и на правата на жените, имат решаващ принос.

За повече информация, моля да се свържете с нас след 18 ноември 2014 година на тел.0898 66 76 20 и 0878 56 76 20.

Към новини