„Говори открито срещу домашното насилие”

През 2011 година AVON в партньорство със Сдружение „Алианс за защита от насилие, основано на пола” (АЗНОП) даде старта на благотворителната кампания „Говори открито срещу домашното насилие” и в България. В рамките на националната кампания, партньорите обединиха своите усилия с ясни цели за постигане на по-широка информираност по отношение на проблема и за осигуряване на адекватна помощ на нуждаещи се жени и деца, пострадали от домашно насилие.
12/04/16 15:05

Средствата, събрани по време на кампанията се даряват за подпомагане на жертвите, като тези средста се набират чрез продажбите на благотворителните продукти от т.нар. Синя серия на AVON.

За кратката си история „Говори открито срещу домашното насилие” успява да направи дарения на обща стойност 75 000 лв. Дарените средства след първия етап на кампанията бяха в размер на 25 000 лв. и с тях организациите от АЗНОП успяха да осъществят близо 1000 безплатни социално-психологически и юридически консултации за жертви на домашно насилие от цялата страна. След втория етап на кампанията бяха събрани средства за още едно дарение на стойност 50 000 лв., което беше дадено за кризисен център за жени и деца, жертви на домашно насилие в Димитровград. С тези средства бе осигурено част от обзавеждането на центъра и през 2016 г. ще бъде подпомогната самата услуга.

През настоящия етап на кампанията се събират средства за откриването на денонощна национална телефонна линия, предлагаща професионална помощ за жертвите на домашно насилие у нас. Линията ще бъде открита тази година и ще е с номер от типа 0800, който ще бъде безлатен за всички потребители. За нейното функциониране и обхват в национален мащаб ще се използва капацитетът на всички организации членове на Алианса по места.

Компанията призовава всеки да помогне с покупка на благотворителен продукт от Синята серия, който може да бъде поръчан от Avon представител или онлайн на WWW.AVON.BG.

Към новини