Второ заседание на Националния координационен механизъм по правата на човека

По време на второто заседание на Националния координационен механизъм по правата на човека (НКМПЧ) бе взето решение да бъде подновена кандидатурата на г-жа Геновева Тишева за член на Комитета на ООН за премахване на дискриминацията по отношение на жените.
09/02/15 14:18

Заседание се проведе на 22 януари под председателството на министъра на външните работи Даниел Митов. В заседанието участваха представители на министерства, държавни агенции и ведомства, както и на неправителствения сектор.

Членовете на НКМПЧ одобриха Националния доклад на Република България за Втория цикъл на Универсалния периодичен преглед на Съвета по правата на човека на ООН. МВнР бе определено за водещо ведомство, ангажирано с подготовката на ІV доклад на Република България по изпълнение задълженията, произтичащи от Международния пакт по граждански и политически права.

Към новини