Българският Закон за защита срещу домашното насилие е номиниран от World Future Council (WFC) сред най-добрите политики за прекратяване на насилието срещу жени и момичета.

10/06/14 13:48

Номининациите на World Future Council включват местни, национални, регионални и международни закони и политики, които са съществували достатъчно дълъг период от време, за да се докаже тяхното ефективно прилагане.

World Future Council (WFC) е международен форум, съставен от 50 видни личности от цял свят – представители на правителства, парламенти, академичната общност, гражданското общество, изкуството и бизнеса. Всички те създават един общ глас за правата на бъдещите поколения. Списък на всички номинации, както и повече информация можете да намерите на адрес: http://www.worldfuturecouncil.org/fpa_2014.html

Към новини