АЗНОП: Настояваме за промени в НК, касаещи насилие, основано на пола

Алианс за защита от насилие, основано на пола (АЗНОП), подкрепя изготвянето на предложения за промени в Наказателния кодекс (НК), касаещи насилието. Предложенията са свързани основно с необходимостта от засилване на наказателната отговорност за случаи на домашно насилие, представляващи средна телесна повреда, която понастоящем, ако е нанесена на съпруг или близък роднина, съставлява престъпление от частен характер.
21/07/15 14:04

Предложенията за промени в НК са внесени преди второто четене на проекта и предстои да бъдат разгледани на експертно ниво и в Правната комисия на парламента.

Те са последователна мярка за създаване на ефективна нормативна база срещу проявите на насилие, основано на пола и логична стъпка в процеса на решение за ратифициране на Истанбулската конвенция от страна на България.

Подготвените предложения са базирани на дългогодишния опит на организациите от Алианса по случаи на домашно насилие и представляват ценен ресурс за осмисляне и извеждане на проблема за насилието в рамките на глобални тенденции, касаещи равнопоставеността на жените и мъжете.

Към новини