Алианс за защита от насилие, основано на пола

Сдружение "Алианс за защита от насилие, основано на пола" е единствената и най-мащабна мрежа, активно работеща за защита и превенция срещу домашно насилие и насилието, основано на пола. Алиансът е създаден през септември 2008 г. и в него членуват 11 неправителствени организации от цялата страна с доказани опит и екзпертиза в тази сфера.

Мисията на Алианса е да координира и осигурява устойчивост на дейности по изпълнение и промяна на българското законодателство за защита от домашно насилие, насилие, основано на пола, трафик на хора, постигане на равнопоставеност на жените и мъжете, разработване и прилагане на стандарти за социални услуги, сътрудничество между гражданския сектор и институциите, мониторинг, изследвания, разработване на програми и стратегии в помощ на развитие на законодателството за превенция и защита срещу домашното насилие, насърчаване на образователна дейност и работа с млади хора, международно сътрудничество и обмен.

Ратифицирането на Истанбулската конвенция ще защити правата и на децата, жертви на насилие
24/11/15 16:53
С призив за незабавно ратифициране на Истанбулската конвенция, Сдружение „Алианс за защита от насилие, основано на пола”- най-голямата национална мрежа от неправителствени организации, работещи в тази сфера стартира ежегодното си участие в световната 16-дневна кампания на ООН срещу насилието над жени. Кампанията започва на 25 ноември - Международния ден за елиминиране на насилието срещу жените и завършва на 10 декември – Международния ден на правата на човека.